(bkz : maya yoga)

ana kılavuz yazarlarının önerdiği yoga merkezleridir.