veteran

126

Belli bir alanda ya da meslekte belli bir yaşı geçmiş ama hala devam eden kişilere denir.