hem rektal hem koltukaltı hem de ağız yoluyla ateş ölçmeye yarayan, ölçüm tamamlandığında akustik sinyal veren, son ölçümü hafızasında tutan (gbkz: chicco) ürünü.