sağlam oluşuyla dikkat çeken katalanabilen salıncak.